Profeten

Profeten uit het Oude Testament

Alle profeten uit het Oude Testament op een (chronologisch) rijtje!

Extra opdracht: welke profeten staan hier niet in? Waarom niet? Waar lijken die te passen?

LET OP: houd het overzicht van de koningen bij de hand!

Elia contra Elisa

Elisa vraagt aan zijn leermeester Elia dubbel zoveel geest te mogen ontvangen: in deze studie kijk je wat dat is en of Elisa dat inderdaad ontvangen heeft.

Elia contra Elisa

Lz 2 Koningen 2:9-12

Geest in iemand meten, daar weet ik geen meetmethode voor... Wat we wèl kunnen meten, is de uitwerking van de Geest in iemand: daarom zullen we Elia en Elisa eens naast elkaar aanschouwen en overeenkomsten en verschillen bezien. Om de speurtocht niet al te ingewikkeld te maken: de beide Koningen- en de beide Kroniekenboeken dienen te worden gebruikt; in de rest van de Bijbel worden beide heren wel aangeduid, maar niet als zelf actief handelend persoon beschreven.

di 30 nov Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
di 7 dec Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
Lootjes trekken voor sinterklaas in ouder-kind koppels!
Shoutbox

Sponsors