Profetie

Profeten II - Profet(en|ie) in het Nieuwe Testament

Deel twee van deze cyclus kijkt naar de profeten en profetieën in het Nieuwe Testament: wat is een profeet daar? Wat is een profetie daar? Het bijgevoegde document geeft weer een overzicht als steuntje voor de kringleider om hierover te praten.

Dit is studie 16 van het Chronoproject.

Profeten I - Profet(en|ie) in het Oude Testament

Voorstudie: het eerste hoofdstuk van A.J. Heschels boek "The Prophets" (zie onder andere hier)

Profet(en|ie) I: Het Oude Testament

Voorstudie: Hoofdstuk 1 van het boek 'The Prophets' van A.J. Heschel (hier te vinden).
Avond zelf: Bespreek met elkaar wat profeten en profetieën in het Oude Testament zoal kenmerken. Bijgevoegde studie is een opzet hiervan voor de avondleider(s).

Dit is studie 15 van het Chronoproject.

Profetie-vervulling in het Nieuwe Testament

Welke profetieën worden genoemd in het Nieuwe Testament als vervuld? Herken je ze? Vind je ze overduidelijk slaan op deze situatie?

di 30 nov Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
di 7 dec Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
Lootjes trekken voor sinterklaas in ouder-kind koppels!
Shoutbox

Sponsors