De Burcht

Wij, nobele jonkvrouw en ridders, presenteren u een greep uit de rijke, roemrijke kronieken van de Burcht. Onderstaand staan belangrijke of opmerkelijke historische gebeurtenissen chronologisch en wetenschappelijk verantwoord beschreven:

 

 -1*10^10

Evolutie vindt plaats in de Burcht, men begint met het maken van houten voorwerpen, die later ‘tafels’ genoemd zullen worden. Uitvinder hiervan is Rick van der Heemst. Hij en Daniel Henning zijn de aardsvaders van de Burcht, samen met aardsmoeder Georgette. Als ook steen is uitgevonden wordt hier een stenen muur mee opgetrokken, te vinden in het woongedeelte van de vesting.

Een ware ‘change of thrones’ vindt plaats: Miriam komt Georgette van haar troon af stoten, en zetelt Ben Koppendaal op de plaats van Daniël. De geest van Ben lijkt overigens af en toe nog om de toren heen te wanen, vooral bij bel bij de poort beneden. Na de vondst van ijzer wordt hiermee een handig mechanisme mee ontwikkeld om pannendeksels en andere wapens aan op te hangen. (made by Heemst)

 

Begin der tijden (minus oneindig)

De Burcht is altijd al kringhuis geweest, met een sabbatsjaar in 2013-2014. Verschillende namen zijn aan dit fenomeen gegeven, verschillend van Kringhuis Boswinkel, De Burcht en de Rustige Vesting, niet te verwarren met ‘de Veilige vesting’, wat de Burcht van nature al is.

Daarnaast heeft de Burcht ook bondgenoten, in tegenoverliggende toren (TQ). Van samen eten tot gezamenlijke doelwitten. (iets met vensters) Er is zelfs communicatie via vlaggetjes geweest, maar die bleken niet stormbestendig. Er wordt geopereerd onder de naam ‘Boswinkel Posse’. (In het einde der tijden komt er nog een bondgenoot bij, gehuld in de mantel.) 

Ook heeft de Burcht als eerste een collectieve wapenrusting/kledij. (later ook wel huiskleding genoemd)

 

(+/-734) i

‘Een vaste Burcht is onze God’, tegenwoordig beter bekend als Psalm 46, wordt geschreven, inspiratie hiervoor is uiteraard de Burcht. Eeuwen later heeft deze hymne Maarten Luther geïnspireerd, (indirect was de Burcht de bron van inspiratie voor Luther)

 

18e eeuw

Tijdens de verlichting komen er diverse zeer variërende lampen aan de gewelven van de Burcht te hangen, zoals elektrisch geleidende fakkels, een lichtgevende boom van goed en kwaad, een kunstlicht verspreidende kunststof bol en een papieren lichtbron.

 

1872-1875

Ludwig Boltzmann ontwikkeld zijn formule na inspiratie opgedaan te hebben in de Burcht. Op een van haar muren is het verschijnsel aangebracht dat entropie heet. (recht bovenin schuin naar onder) Deze muur vertegenwoordigt daarnaast veel van haar huidige en vroegere bewoon(st)ers.

 

’60 vorige eeuw

De oude Burcht wordt tot de grond toe afgebroken en wordt geheel verbouwd tot in huidige staat met dikkere en hogere muren.

 

~Jaren later

Ben gaat stage lopen, en bied Anne onderdak. Alieke komt in kamer van Miriam, Annelies in die van Rick en Jeroen betrekt de kamer van Ben, met de intrede van een nieuw gebruik, het openstellen van deuren...

 

13-1-2006

Onder mom van ‘wereldvrede’ wordt het fort deels ontmantelt en wordt de bewapening van de Burcht verkocht aan Finland. De inkomsten die hiermee gewonnen worden komen ten goede van de huisrekening.

 

2014

Freule Alieke fabriceert een uiterst relaxte ‘launch’ tafel, dat ‘onmeunig véul weerd’ is. Hulde!

 

6-11-14

Remco hoort roeping om ridder te worden en doet zijn intrede in de Burcht, die Alieke helaas verlaten heeft. Het Burcht equilibrium is eindelijk weer in evenwicht terug gebracht, één jonkvrouw en twee ridders. Enschede is gered van de ondergang.

 

31-12-14

De poort van de nieuwste bewoner wordt uit haar scharnieren gelicht onder mom van verbroedering, het wachten is op het neerhalen van muren. ‘Love is an open door’ wordt gelukkig niet aangehaald, de vesting is immers al roze en lief genoeg. Deze ridder begint aan de zware queeste om zijn roeping waar te maken. Zijn wapenspreuk is snel gevonden: Mijn revanche is zacht en mijn wraak is zoet... 

 

Samenvattend, de Burcht heeft zich in de loop van de geschiedenis bewezen als toevluchtsoord voor ontheemden ridders en jonkvrouwen waar zij samen de handen ineen konden slaan om weerstand te kunnen bieden aan het rumoerige strijdgewoel in Enschede, door alleen op te nemen waar zij sterker van wordt, met als resultaat dat er nooit aan haar loyaliteit getwijfeld is, zonder enige weerstand van anderen.

 

 

Bronvermelding:

S.G. Daedalus

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psalm_46

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_%28stroming%29

http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropieformule_van_Boltzmann

http://www.enschede-stad.nl/wijken.php?wijk=Boswinkel

http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2006/01/13/finland-neemt-mlrs-batterijen-over

 Pet 1:10

https://www.opendoors.nl

Wafels uitdelen, praatjes maken en flyeren
do 22 aug Sportdag Kick-in
Water uitdelen
zo 25 aug ChOOSE kerkdienst
Kerkdient en samen eten
ma 26 aug Master Kick-in
Wafels uitdelen, praatjes maken en flyeren
Escaperoom, praatjes maken en flyeren
Shoutbox

Sponsors