Activiteiten

Navigators Studentenvereniging Enschede (NSE)

De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor haar leden. Ook niet-leden zijn op veel van onze activiteiten welkom! We geven een kort overzicht.

Trefavonden

Een van onze belangrijkste activiteiten is de trefavond. Deze vindt eens per twee weken op een dinsdagavond plaats. Dit is dé gelegenheid om NSE'ers te ontmoeten. Het is een open avond, dus kom gerust eens kijken!

We beginnen de avond om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Voor deze maaltijd moet je je wel even opgeven. Dit kan je op deze website doen op de pagina van de betreffende trefavond, die je in de agenda kunt terugvinden. Je kunt ook alleen naar het tweede deel van de trefavond komen. Om 20:00 begint deze met  aanbidding gevolgd door er een interessante gastspreker; wie dat precies is, kun je terugvinden bij het agendaitem op de website. Na de spreker gaat (om ongeveer 22:00 uur) de bar open en begint een gezellige borrel die door gaat tot in de late uurtjes. Hier kun je gezellig napraten over de spreker onder het genot van een drankje.

De trefavonden vinden elke twee weken op dinsdagavond plaats in De Generaal.

Kringen

In de weken dat er geen trefavond is, hebben we op de dinsdagavond een kringavond. Een kringavond begint gebruikelijk om 18:00 op een kringlocatie, waar een aantal kringen samen (een kringhuis)  geniet van een lekkere maaltijd, vaak de tijd neemt om gezamenlijk te zingen of op andere wijze God te zoeken. Daarna splitsen de groep zich op in kringen en gaan we in deze kleinere groepen in gesprek over ons leven en geloof. We duiken vaak de Bijbel in, voeren diepe gesprekken, bemoedigen elkaar en denken samen na over hoe we ons geloof ook kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

Lijkt het je leuk om een keer te ervaren hoe een kringavond verloopt? Kom dan een keertje meekringen! Vraag een NSE-er die je kent of je een keer mee kunt kringen of neem contact op met de secretaris. Dan wordt je snel een keer uitgenodigd voor een kringavond.

Weekenden

Twee keer per jaar wordt er een verenigingsweekend georganiseerd. Het najaarsweekend is het eerste weekend. Hij wordt meestal gehouden in oktober. Dit is voor de nieuwe leden de gelegenheid bij uitstek om hun verenigingsgenoten beter te leren kennen en vice versa. Later in het jaar wordt er ook nog een voorjaarsweekend georganiseerd.

Op vrijdag vertrek je naar de locatie, vaak met het OV. Op twee momenten in het weekend is er een spreker die wat komt vertellen over het geestelijke thema van het weekend. Naar aanleiding van deze studie kan er nog nagepraat, nagedacht en overdacht worden. Verder zijn er door het weekend heen allerlei spellen en andere activiteiten gepland, maar is er ook ruimte genoeg voor een wandelingetje, een spelletje, een potje voetbal en een goed gesprek!

Evangelisatie

We willen er als vereniging niet alleen zijn voor onze leden maar ook wat betekenen voor de studenten om ons heen; we willen het Goede Nieuws verspreiden, zowel met woorden als met daden. Dit doen we op verschillende manieren.

Een aantal keer per jaar wordt, vaak rond Kerst en Pasen, een grote actie gehouden. Eigenlijk is dit een verzameling van vele kleine acties, zoals:

  • langsgaan bij studentenhuizen om daar de afwas te doen;
  • een kleine fietsenreparatiewerkplaats opzetten waar studenten met hun fiets naar toe kunnen om kleine reparaties uit te laten voeren;
  • iets leuks en/of lekkers uitdelen in de stad of op de campus;
  • rond Kerst met een klein koortje zingen in het stadscentrum;
  • Ten alle tijden kan er met/voor mensen gebeden worden.

Een andere manier waarop we met evangelisatie bezig zijn, is StudentAlpha. Dit is een korte basiscursus ter kennismaking met het christelijk geloof. In deze cursus passeren de Bijbel, Jezus en zijn levensverhaal, de Heilige Geest, kwaad en lijden, christen zijn in de praktijk en nog veel meer onderwerpen de revue. De cursusavonden hebben een informeel karakter; we beginnen met een goede maaltijd, waarna iemand een inleiding houdt over het onderwerp en vervolgens discussiëren de cursisten hierover.

Gebed

Elke maand zijn er bidstonden op de Universiteit Twente. Samen met leden van de andere christelijke verenigingen en andere christenen die ook van harte welkom zijn, bidden we met en voor elkaar. Voor grote gebeurtenissen in de wereld, vervolgde christenen, de verschillende verenigingen en hun activiteiten, evangelisatiewerk en natuurlijk voor onze medestudenten, de universiteit en de stad Enschede.

De bidstonden vinden plaats op woensdagen in de middagpauze, van 12:30 tot 13:30, in de Bastille. Houdt de NSE-agenda in de gaten om te zien wanneer de volgende bidstond is.

Op donderdagochtenden vanaf half 8 bidden wij in de verenigingkamer een uur lang voor de vereniging, Enschede, actualiteiten en ons persoonlijk leven.

Nog veel meer

Op initiatief van leden zijn er vaak gezellige activiteiten te beleven: voetbalwedstrijden, kebab eten na een trefavond, een lange avond spelletjes spelen, een dagje naar zee, bowlen, schaatsen, paintballen, een lanparty. Als er een lid enthousiast voor is, is het te organiseren, en binnen NSE worden dan ook enorm veel dingen door de leden onderling opgezet.

Verder zijn er nog vele andere activiteiten in elk verenigingsjaar. Zo vieren we onze verjaardag (de Dies Natalis) op 6 november, gebruikelijk met een week vol activiteiten. Samen met onze broederverenigingen in Enschede wordt jaarlijks de broederweek georganiseerd, boordevol verbroederende en gezellige activiteiten. Vanuit Navigators Landelijk worden ook diverse activiteiten georganiseerd, zoals een Songfestival, een sportdag of een Focusweekend. Mis jij nog een gezellige of ontspannende activiteit? Laat je vooral niet weerhouden om dit zelf te organiseren.

© 2017 alle rechten voorbehouden
De laatste kringavond van het jaar
De laatste NSE-activiteit van het collegejaar
Op flesjes
wo 23 aug Kick-In: Infomarkt
Leer verenigingen kennen.
Een leuke activiteit om de NSE te leren kennen
Shoutbox

Sponsors