Geschiedenis

Navigators Studentenvereniging Enschede (NSE)

Campus voor Christus

BestuurDe evangelisatiebeweging Campus Crusade for Christ (CCC) werd in 1951 opgericht op de Universiteit van Californië in Los Angeles onder leiding van Bill Bright. De beweging richt zich op evangelisatie onder studenten. In 1968 komt de Nederlander Jan Herm Kits in aanraking met de organisatie tijdens de Olympische Winterspelen in Grenoble. Dit resulteert uiteindelijk in de oprichting van de Nederlandse tak van CCC in 1969.

De campus van de Technische Hogeschool Twente (nu Universiteit Twente) beschikt nog niet over een evangeliserende studentengroep en is daarmee een geschikte plek om hiermee te beginnen. Jan en zijn vrouw Nel verhuisden naar Enschede en hadden ze al snel een netwerk van evangeliserende studenten om zich heen, die werkten door het organiseren van concerten op de campus, regelmatige Bijbelstudieavonden en evangelisatieacties van deur tot deur. Vooral door die laatste acties groeide het bestand met ‘evangelisatiecontacten’ tot enkele honderden. De organisatie groeit snel en krijgt in 1970 de naam Instituut voor Evangelisatie, en in 1971 wordt de studentenbeweging Campus voor Christus (CvC) opgericht.

 

Agapè EnschedeAgape logo

Jan en Nel Kits verhuizen in 1973 weg uit Enschede. Er is enige tijd een wisselende stafbezetting en op een gegeven moment zijn er helemaal geen stafleden meer. In 1982 verandert de naam van de vereniging in Agapè Enschede, de landelijke organisatie volgt in 1990 met een naamswijziging naar Agapè Nederland.

Het initiatief van het oprichten van studentenbewegingen in Nederland zet echter niet door, waardoor Agapè Enschede nooit zusterverenigingen krijgt. De vereniging bestaat nu uit verschillende celgroepen (kringen) en wordt geleid door de KernCelGroep (KCG), waar ook de stafleden in deelnemen. Eens in de twee weken vindt er een trefavond plaats op de campus. Ook de evangelisatieacties op de campus blijven een grote plaats in nemen in de vereniging.

Tijdens de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 komt het lid Henk Stoorvogel in aanraking met Athletes in Action en richt in 1997 de Nederlandse tak van deze organisatie op. Door de jaren heen raakt de vereniging nauw verweven met deze organisatie en diverse andere initiatieven van Agapè Nederland. Daarnaast wordt in 1999 het Christelijk Overleg Orgaan Studenten Enschede (ChOOSE) opgericht, waarin de vereniging nauw gaat samenwerken met de broederverenigingen C.S.V. Alpha, RSK en VGST. De KCG heet inmiddels bestuur en de vereniging wordt in 2001 officieel erkend door de Student Union en met haar statuten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Navigators Studentenvereniging Enschede

In verenigingsjaar 2002-2003 wordt de vereniging voor het eerst uitgenodigd bij het Focusweekend van Navigators Studentenverenigingen (NSV). In de jaren hierop worden de contacten met NSV steeds beter en overweegt de vereniging om zich bij NSV aan te sluiten, mede vanuit een verlangen om een landelijk netwerk van studentenverenigingen te hebben waarop gesteund kan worden.

Na overleg met Agapè Nederland en NSV wordt er in 2005-2006 uiteindelijk besloten dat de vereniging zich als Navigators Studentenvereniging Enschede (NSE) zal aansluiten bij NSV. De officiële aansluiting volgt tijdens de AV van 6 november 2008, en de vereniging krijgt er in een keer 14 zusjes bij. De vereniging vormt zich steeds meer conform het model van een Navigatorvereniging en krijgt onder andere kringhuizen, nestoren en een stuurgroep. Ook worden er weer stafleden aangetrokken en begint de vereniging zich meer te richten op de vorm van studentenvereniging als mogelijkheid om contact te maken met andere studenten. NSE neemt naast ChOOSE plaats in de overlegorganen Enschede Studentenstad en het Praesides Overleg (NSV) waardoor de contacten met andere verenigingen blijven groeien.

© 2017 alle rechten voorbehouden
De laatste kringavond van het jaar
De laatste NSE-activiteit van het collegejaar
Op flesjes
wo 23 aug Kick-In: Infomarkt
Leer verenigingen kennen.
Een leuke activiteit om de NSE te leren kennen
Shoutbox

Sponsors